Όροι και προϋποθέσεις

 1. Η παρούσα Προωθητική ενέργεια απευθύνεται στους 50 φιναλίστ από το στάδιο 1 του Rose Project, ηλικίας 18 ετών και άνω, με εξαίρεση τους εργαζόμενους της Διοργανώτριας Εταιρείας, τους αντιπροσώπους της και οποιονδήποτε άλλον σχετίζεται επαγγελματικά με αυτήν την Προωθητική ενέργεια.
 2. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι η συμμετοχή τους (συμπεριλαμβανομένης της αποδοχής οποιουδήποτε επάθλου) είναι νόμιμη σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας κατοικίας τους. Η παρούσα προωθητική ενέργεια είναι άκυρη όπου δεν επιτρέπεται από την τοπική εθνική νομοθεσία. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν θα θεωρείται ότι προβαίνει σε οποιαδήποτε διαβεβαίωση, ρητή ή υποδηλούμενη, ως προς τη νομιμότητα της συμμετοχής οποιουδήποτε ατόμου ή αναφορικά με οποιαδήποτε άλλη πτυχή οποιασδήποτε Προωθητικής ενέργειας.
 3. Η παρούσα Προωθητική ενέργεια δεν ισχύει όπου οι τοπικοί νόμοι ή κανονισμοί απαγορεύουν μια τέτοια συμμετοχή.
 4. Δεν απαιτείται καμία αγορά. Ωστόσο η πρόσβαση στο διαδίκτυο και η κατοχή έγκυρου τραπεζικού λογαριασμού είναι απαραίτητη.
 5. Περίοδος Προωθητικής ενέργειας: Δηλώνετε συμμετοχή από τις 28 Σεπτεμβρίου 2023 Ώρα Ελλάδος 02:01 έως και τις 31 Οκτωβρίου 2023 Ώρα Ελλάδος 01:59.
 6. Διαδικασία συμμετοχής: Οι κορυφαίοι 50 υποψήφιοι του Rose Project πρέπει να επισκεφθείτε τον σύνδεσμο στο email ειδοποίησης που σας έχει αποσταλεί και να συμπληρώσετε τη φόρμα για να δηλώσετε τα περαιτέρω στοιχεία που απαιτούνται σχετικά με τη συμμετοχή σας στο Rose Project και τον τρόπο με τον οποίο θα δαπανούσατε τα 20.000 δολάρια σε σχέση με το θεάρεστο έργο σας, τον φιλανθρωπικό σκοπό σας ή την αγαθοεργία που έχετε επιλέξει.
 7. Περαιτέρω στοιχεία συμμετοχής:
  1. Περιορισμοί περιεχομένου:
   1. Οι συμμετοχές δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν περιεχόμενο που καταπατά ή παραβιάζει τα δικαιώματα οποιωνδήποτε τρίτων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, των δικαιωμάτων αναπαραγωγής, των εμπορικών σημάτων, των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, των λογότυπων, των δικαιωμάτων αδειοδότησης, των δικαιωμάτων δημοσίευσης ή απορρήτου ή οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εξαιρουμένων των δικαιωμάτων της Διοργανώτριας Εταιρείας.
   2. Οι συμμετοχές δεν πρέπει να δυσφημούν τη Διοργανώτρια Εταιρεία ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή μέρος που συνδέεται με τον διαγωνισμό.
   3. Οι συμμετοχές δεν πρέπει να περιλαμβάνουν προϊόντα, εμπορικά σήματα ή κατοχυρωμένη ιδιοκτησία οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή οποιασδήποτε άλλης επιχειρηματικής οντότητας ούτε να περιλαμβάνουν τα ονόματα, απεικονίσεις, φωτογραφίες ή παρόμοια στοιχεία οποιουδήποτε ατόμου.
   4. Οι συμμετοχές δεν πρέπει να περιέχουν υλικό που είναι απρεπές, άσεμνο, αισχρό, κακεντρεχές, παράνομο, δυσφημιστικό, συκοφαντικό ή επιζήμιο.
  2. Οι συμμετοχές δεν πρέπει να περιέχουν υλικό που προωθεί τη μισαλλοδοξία, τον ρατσισμό, το μίσος ή τη βία εναντίον οποιασδήποτε ομάδας ή οποιουδήποτε ατόμου ή που προωθεί τις διακρίσεις με βάση τη φυλή, το φύλο, το θρήσκευμα, την εθνικότητα, την αναπηρία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ηλικία.
  3. Οι συμμετοχές δεν πρέπει να περιέχουν υλικό που είναι παράνομο, παραβιάζει ή αντιβαίνει στους νόμους ή τους κανονισμούς του Ηνωμένου Βασιλείου, και
  4. Η συμμετοχή δεν πρέπει να έχει υποβληθεί προηγουμένως σε προωθητική ενέργεια οποιουδήποτε είδους ή να έχει εκτεθεί ή παρουσιαστεί δημόσια.
  5. Σε περίπτωση που μια συμμετοχή παραβιάζει οποιονδήποτε από τους παραπάνω Περιορισμούς Περιεχομένου, η Διοργανώτρια Εταιρεία δύναται (κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια) να περικόψει ή να επεξεργαστεί την εν λόγω συμμετοχή ώστε να συμμορφώνεται με αυτούς και/ή να αποκλείσει την εν λόγω συμμετοχή από την Προωθητική ενέργεια.
  6. Υποβάλλοντας μια συμμετοχή, κάθε συμμετέχων χορηγεί στη Διοργανώτρια Εταιρεία μη ανακλητή, παγκόσμια, ατελή άδεια χρήσης των πνευματικών δικαιωμάτων και άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που κατοχυρώνονται επί της συμμετοχής του και επί άλλου αντικειμένου σε σχέση με την παρούσα Προωθητική ενέργεια για όλους τους σκοπούς που σχετίζονται με την παρούσα Προωθητική ενέργεια και τυχόν μελλοντικές διοργανώσεις του Rose Project που ενδέχεται να υπάρξουν, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της προβολής στον ιστότοπο της Διοργανώτριας Εταιρείας, στα ιδιόκτητα κανάλια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και σε οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο επιλέξει η Διοργανώτρια Εταιρεία ή οι αντιπρόσωποι/ανάδοχοί της, και χρήσης της συμμετοχής σε υλικό προώθησης που σχετίζεται με την παρούσα Προωθητική ενέργεια για διάστημα έως ενός έτους. Κάθε συμμετέχων χορηγεί επίσης στη Διοργανώτρια Εταιρεία και στους αντιπροσώπους/αναδόχους της το δικαίωμα επεξεργασίας, τροποποίησης ή αφαίρεσης οποιασδήποτε συμμετοχής εάν κριθεί ακατάλληλη, είτε εξολοκλήρου είτε εν μέρει, για προβολή στον ιστότοπο της Προωθητικής ενέργειας ή σε οποιοδήποτε υλικό που σχετίζεται με την Προωθητική ενέργεια. Κάθε συμμετέχων παραιτείται περαιτέρω από τα ηθικά του δικαιώματα επί της συμμετοχής του, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να αναγνωριστεί ως ο αρχικός δημιουργός του Περιεχομένου ή, όταν αυτό δεν είναι δυνατό, κάθε συμμετέχων συμφωνεί να μην επιβάλει αυτό το ηθικό δικαίωμα σε νομική αξίωση εναντίον μας, χωρίς πρώτα να επιδιώξει φιλικό διακανονισμό με τη Διοργανώτρια Εταιρεία. Με το παρόν, οι συμμετέχοντες δηλώνουν και εγγυώνται ότι κατέχουν όλα τα απαραίτητα δικαιώματα για τη χορήγηση της άδειας και των δικαιωμάτων που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο και ότι το σύνολο του υλικού που αποτελεί μέρος της συμμετοχής τους στην παρούσα Προωθητική ενέργεια, καθώς και οποιαδήποτε χρήση του εν λόγω υλικού από ή για λογαριασμό της Διοργανώτριας Εταιρείας, συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανόνες και κανονισμούς και δεν καταπατά ή παραβιάζει με άλλο τρόπο την πνευματική ιδιοκτησία ή άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου μέρους. Μέσω της συμμετοχής τους στην παρούσα Προωθητική ενέργεια, όλοι οι συμμετέχοντες παραχωρούν με το παρόν στη Διοργανώτρια Εταιρεία (ή στον εντολοδόχο της Διοργανώτριας Εταιρείας) το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης όλων των δραστηριοτήτων τους σε σχέση με την Προωθητική ενέργεια και (κατά περίπτωση) τυχόν έπαθλα.
  7. Οι δηλώσεις που γίνονται από τους Συμμετέχοντες μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε εξολοκλήρου είτε εν μέρει από τη Διοργανώτρια Εταιρεία και τους αντιπροσώπους και τους δικαιοπαρόχους της σε υλικό διαφήμισης, προώθησης και δημοσίων σχέσεων (σε οποιοδήποτε και όλα τα μέσα ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο επ’ αόριστον). Με το παρόν, οι Συμμετέχοντες συμφωνούν αμετάκλητα με αυτήν τη χρήση (η οποία μπορεί να συνοδεύεται ή όχι από τα αρχικά τους, το επώνυμό τους ή/και τον νομό όπου κατοικούν, με τη συγκατάθεσή τους και κατά τη διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας Εταιρείας). Οι Συμμετέχοντες κατανοούν ότι η Διοργανώτρια Εταιρεία έχει το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να χρησιμοποιεί τέτοιες δηλώσεις/αναφορές (είτε εξολοκλήρου είτε εν μέρει) και να τις επεξεργάζεται όπως απαιτείται, υπό την προϋπόθεση ότι διατηρείται το αρχικό τους νόημα. Με το παρόν, οι Συμμετέχοντες παραιτούνται από όλα τα ηθικά ή παρόμοια δικαιώματά τους και συμφωνούν να μην τα διεκδικήσουν οπουδήποτε στον κόσμο, ενώ συμφωνούν επίσης να υπογράψουν/επικυρώσουν τα περαιτέρω έγγραφα που εύλογα απαιτούνται από τη Διοργανώτρια Εταιρεία προκειμένου να επιτρέψουν στη Διοργανώτρια Εταιρεία (και τους αντιπροσώπους και τους δικαιοπαρόχους της) να χρησιμοποιεί τις δηλώσεις/αναφορές όπως περιγράφεται στην παρούσα παράγραφο.
 8. Επιτρέπεται μόνο 1 συμμετοχή ανά άτομο κατά την Περίοδο της Προωθητικής ενέργειας. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί να κερδίσει περισσότερα από 1 Έπαθλα.
 9. Τα έπαθλα: Θα υπάρξουν συνολικά 5 νικητές. Κάθε νικητής θα κερδίσει 1 x 20.000 δολάρια ΗΠΑ σε μετρητά (ή το ισοδύναμο σε τοπικό νόμισμα).
 10. Περαιτέρω λεπτομέρειες και προϋποθέσεις Επάθλων:
  1. Οι νικητές πρέπει να διαθέτουν έγκυρο τραπεζικό λογαριασμό στη χώρα στην οποία διαμένουν.
  2. Οι νικητές είναι υπεύθυνοι για την παροχή των σωστών στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού και η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν θα φέρει ευθύνη για τυχόν πληρωμές Επάθλων που πραγματοποιούνται σε λανθασμένο τραπεζικό λογαριασμό.
  3. Το Έπαθλο των 20.000 δολαρίων ΗΠΑ πρέπει να δαπανηθεί από τον νικητή για τον επιδιωκόμενο σκοπό που περιγράφεται στη φόρμα συμμετοχής του, ώστε να συμβάλλει στο θεάρεστο έργο του στην κοινότητα ή στην αγαθοεργία ή στην επίτευξη του φιλανθρωπικού σκοπού που περιγράφεται στη συμμετοχή του και για κανέναν άλλο σκοπό, εκτός εάν συμφωνηθεί εκ των προτέρων με τη Διοργανώτρια Εταιρεία. Ενδέχεται να απαιτηθούν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο νικητής έχει χρησιμοποιήσει το Έπαθλο όπως προβλέπεται.
  4. Οι νικητές πρέπει να συμπληρώσουν μια δήλωση αποποίησης που αναφέρει ότι πληρούν τα κριτήρια για την αποδοχή του επάθλου σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και ότι το Έπαθλο θα δαπανηθεί για τον επιδιωκόμενο σκοπό που περιγράφεται στη φόρμα συμμετοχής.
 11. Επιλογή νικητών: Οι συμμετοχές των κορυφαίων 50 υποψηφίων του Rose Project (που υπόκεινται σε έλεγχο) θα κριθούν ανεξάρτητα από μια επιτροπή κριτών, συμπεριλαμβανομένου ενός ανεξάρτητου μέρους, εντός 30 εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου της Προωθητικής ενέργειας, προκειμένου να επιλεγούν 15 φιναλίστ με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
  1. Αφοσίωση σε έναν αξιόλογο σκοπό ή μια αξιόλογη επιδίωξη – είτε στον χώρο εργασίας/στον τομέα των επιχειρήσεων, είτε στην κοινότητα ή για τον πλανήτη
  2. Αριστεία στον τομέα που έχουν επιλέξει
  3. Συμβολή στην τοπική κοινότητα ή στον χώρο εργασίας
  4. Δράσεις που αποτελούν πηγή έμπνευσης ή ανάτασης
   Ένας αφανής ήρωας του οποίου οι προσπάθειες ή τα επιτεύγματα δεν έχουν ακόμη λάβει την αναγνώριση που τους αναλογεί.

  Οι 15 φιναλίστ θα κριθούν από μια επιτροπή κριτών, εντός 60 εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου της Προωθητικής ενέργειας, προκειμένου να επιλεγούν 5 προσωρινοί νικητές με βάση τα ίδια κριτήρια.

  Οι 5 συμμετοχές με τις υψηλότερες βαθμολογίες μετά την αξιολόγηση από τους κριτές θα θεωρηθούν προσωρινοί νικητές.

 12. Ειδοποίηση Νικητή: Η επικοινωνία με τους προσωρινούς νικητές θα πραγματοποιηθεί μέσω της διεύθυνσης email ή του αριθμού τηλεφώνου που δηλώθηκε στη συμμετοχή, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την Επιλογή Νικητών, και θα τους ζητηθεί να προσκομίσουν αποδεικτικό ταυτότητας και προϋποθέσεων συμμετοχής. Θα καταβληθούν εύλογες προσπάθειες για την επικοινωνία με τους προσωρινούς νικητές. Μόλις επαληθευτεί ότι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, οι προσωρινοί νικητές θα επιβεβαιωθούν ως Νικητές του Rose Project. Εάν ένας προσωρινός νικητής δεν απαντήσει στην αρχική επικοινωνία εντός 10 ημερών, διατηρούμε το δικαίωμα αποκλεισμού του εν λόγω συμμετέχοντος και απονομής του Επάθλου σε έναν επιλαχόντα που θα επιλεγεί με τον ίδιο τρόπο. Οι επιλαχόντες μπορεί να έχουν στη διάθεσή τους λιγότερο χρόνο να απαντήσουν.
 13. Αποδοχή Επάθλου: Η ειδοποίηση για τη διευθέτηση της εκπλήρωσης ενός Επάθλου θα σταλεί ενός 28 ημερών από την αποδοχή του Επάθλου. Στην απίθανη περίπτωση που ένας νικητής δεν έχει λάβει ειδοποίηση για τη διευθέτηση του Επάθλου του, ο νικητής θα πρέπει να ενημερώσει τη Διοργανώτρια Εταιρεία αποστέλλοντας email στη διεύθυνση theroseproject@capturecomms.com. Σε διαφορετική περίπτωση, η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην επανεκδώσει το Έπαθλο, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.
 14. Έλεγχος: Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα απόρριψης συμμετοχών οι οποίες, κατά την εύλογη άποψη της Διοργανώτριας Εταιρείας:
  1. παραβιάζουν τους Όρους και Προϋποθέσεις·
  2. περιλαμβάνουν οποιοδήποτε περιεχόμενο το οποίο είναι προσβλητικό, επιζήμιο, ανάρμοστο ή το οποίο για οποιονδήποτε άλλο λόγο δεν είναι κατάλληλο για δημοσίευση, μεταξύ άλλων σε ό,τι αφορά τη φυλή, το θρήσκευμα, την καταγωγή ή το φύλο, ή το οποίο θα μπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο όνομα, τη φήμη ή την πελατεία της Διοργανώτριας Εταιρείας ή οποιασδήποτε εμπορικής επωνυμίας·
  3. περιλαμβάνει ή αναφέρει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη εμπορική επωνυμία τρίτων ή παραπομπή σε οποιεσδήποτε επωνυμίες, οποιαδήποτε λογότυπα ή/και εμπορικά σήματα τρίτων·
  4. προωθεί οποιαδήποτε πολιτική ατζέντα.
 15. Εφόσον δεν λαμβάνεται καμία ένσταση από τους νικητές, ένας κατάλογος νικητών με το επώνυμο, την περιοχή και τη χώρα κατοικίας των 5 Νικητών του Rose Project θα διατεθεί από τη Διοργανώτρια Εταιρεία 4 εβδομάδες μετά την ανακοίνωση των νικητών, για χρονικό διάστημα 8 εβδομάδων. Θα διατίθεται αποστέλλοντας email στη διεύθυνση theroseproject@capturecomms.com. Οι νικητές μπορούν να αρνηθούν τη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους κατά τη διαδικασία Ειδοποίησης των Νικητών. Ωστόσο, η Διοργανώτρια Εταιρεία θα παράσχει τα στοιχεία των νικητών στην Αρχή Διαφημιστικών Προτύπων όταν τα ζητήσει.
 16. Η Διοργανώτρια Εταιρεία μπορεί να ζητήσει από τους κορυφαίους 50 υποψηφίους του Rose Project να συμμετάσχουν σε διαφήμιση στο πλαίσιο της Προωθητικής ενέργειας. Η συμμετοχή έγκειται στη διακριτική ευχέρεια του νικητή και δεν αποτελεί προϋπόθεση για την Αποδοχή του Επάθλου.
 17. Η Διοργανώτρια Εταιρεία αποσκοπεί στη διεξαγωγή μιας δίκαιης και ασφαλούς προωθητικής ενέργειας και στην αποτροπή της κατάχρησης και της εξαπάτησης. Εάν η συμμετοχή σας δεν συνάδει με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, θα αποκλειστεί (όπως και η συμμετοχή που υποβάλλεται με οποιοδήποτε από τα συσχετιζόμενα ψευδώνυμά σας). Οποιοδήποτε Έπαθλο που έχει απονεμηθεί μπορεί να καταστεί άκυρο και να ανακτηθεί και η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να σας απαγορεύσει τη συμμετοχή σε μελλοντικές προωθητικές ενέργειας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών. Για τον λόγο αυτό, η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να:
  1. Επαληθεύσει με ποικίλους τρόπους ότι οι συμμετέχοντες ή/και οι προσωρινοί νικητές πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, ζητώντας τις πληροφορίες που θεωρεί εύλογα απαραίτητες για τον σκοπό αυτό. Μια συμμετοχή ή ένα Έπαθλο μπορεί να αναβληθεί έως ότου ολοκληρωθεί η επαλήθευση.
  2. Αποκλείσει συμμετέχοντες που αλλοιώνουν τη διαδικασία συμμετοχής.
  3. Αποκλείσει συμμετοχές οι οποίες, με κάποιον άλλο τρόπο, δεν πληρούν τις απαιτήσεις των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.
  4. Ακυρώσει, τροποποιήσει ή αναστείλει την Προωθητική ενέργεια, εάν δεν είναι δυνατή η διεξαγωγή της όπως έχει προγραμματιστεί, για παράδειγμα, λόγω αλλοίωσης, μη εξουσιοδοτημένης παρέμβασης, απάτης, ατιμίας, τεχνικών αστοχιών ή για οποιονδήποτε λόγο που υπερβαίνει τον έλεγχο της Διοργανώτριας Εταιρείας και καταστρέφει ή επηρεάζει τη διαχείριση, την ασφάλεια, την αμεροληψία, την ακεραιότητα ή τη δέουσα διεξαγωγή αυτής της Προωθητικής ενέργειας.
 18. Τα Έπαθλα δεν μεταβιβάζονται ούτε ανταλλάσσονται και δεν εξαργυρώνονται σε οποιαδήποτε άλλη μορφή αποζημίωσης. Εάν για οποιονδήποτε λόγο ένα Έπαθλο και/ή οποιοδήποτε στοιχείο ενός Επάθλου δεν είναι διαθέσιμο, η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αντικατάστασής του εν λόγω Επάθλου ή στοιχείου ενός Επάθλου με άλλο έπαθλο ίσης ή μεγαλύτερης αξίας, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.
 19. Δεν γίνεται αποδεκτή καμία ευθύνη για συμμετοχές που χάνονται, καθυστερούν, αλλοιώνονται, καταστρέφονται, απευθύνονται σε λάθος διεύθυνση ή είναι ελλιπείς ή οι οποίες δεν μπορούν να παραδοθούν για οποιονδήποτε τεχνικό ή άλλο λόγο. Το αποδεικτικό αποστολής δεν θα γίνεται δεκτό ως αποδεικτικό παραλαβής. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν εγγυάται τη συνεχή ή ασφαλή πρόσβαση στη φόρμα συμμετοχής.
 20. Η Διοργανώτρια Εταιρεία και οι συνδεδεμένες αντιπροσωπείες και εταιρείες αυτής δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της έμμεσης, ειδικής ή παρεπόμενης απώλειας ή της απώλειας κερδών), δαπάνη ή ζημία η οποία ενδέχεται να προκύψει (είτε απορρέει από αμέλεια οποιουδήποτε προσώπου είτε όχι) σε σχέση με την παρούσα Προωθητική ενέργεια (JS13966) ή από την αποδοχή ή τη χρήση του/των Επάθλου(ων), παρά μόνο οποιαδήποτε ευθύνη που δεν μπορεί να αποκλειστεί από τον νόμο. Κανένα στοιχείο δεν θα αποκλείει την ευθύνη της Διοργανώτριας Εταιρείας για τυχόν θάνατο ή σωματική βλάβη ως αποτέλεσμα δικής της αμέλειας.
 21. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση ή αδυναμία συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις της για λόγους που υπερβαίνουν τον εύλογο έλεγχό της και οι οποίοι απορρέουν, ενδεικτικά, από θεομηνίες, παγκόσμιες ή περιφερειακές επιδημίες ή πανδημίες, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, πυρκαγιά, εργατική διαμάχη, πόλεμο, τρομοκρατική ενέργεια, εχθροπραξίες, πολιτική αναταραχή, εξεγέρσεις, εμφύλια αναταραχή, λοιμό ή άλλες φυσικές καταστροφές ή οποιεσδήποτε άλλες συνθήκες.
 22. Όλα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται για την παρούσα Προωθητική ενέργεια θα χρησιμοποιηθούν για τον σκοπό της παρούσας Προωθητικής ενέργειας και για ερευνητικούς και αναλυτικούς σκοπούς από τη Διοργανώτρια Εταιρεία, και/ή οποιονδήποτε αντιπρόσωπο οριστεί από αυτήν για την υποστήριξη της διεξαγωγής της Προωθητικής ενέργειας και δεν θα κοινοποιηθούν σε μη σχετιζόμενα τρίτα μέρη, εκτός εάν έχει ληφθεί η συγκατάθεσή σας. Η διαχείριση των προσωπικών δεδομένων σας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την πολιτική ιδιωτικού απορρήτου της Διοργανώτριας Εταιρείας, η οποία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: https://www.generalmills.com/privacy-security/greece-greek-privacy-policy.
 23. Εάν οποιοδήποτε τμήμα των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων κριθεί άκυρο, παράνομο ή ανεφάρμοστο, τα υπόλοιπα τμήματα δεν θα επηρεαστούν και θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.
 24. Με τη συμμετοχή σας, θα θεωρείται ότι έχετε συμφωνήσει να δεσμευτείτε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.
 25. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων και των όρων και προϋποθέσεων σε οποιοδήποτε υλικό προώθησης, θα υπερισχύουν οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις.
 26. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται από το Αγγλικό Δίκαιο και η ερμηνεία και η εφαρμογή τους θα υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αγγλίας και της Ουαλίας.